Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia wojskowe

    Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, a co z tym się wiąże modernizacja techniczna armii, stwarza możliwość przeszkolenia żołnierzy rezerwy w zakresie zapoznania ich z obsługą nowoczesnego sprzętu, systematycznie wchodzącego na wyposażenie jednostek wojskowych.

      Taką możliwość dają obowiązkowe ćwiczenia wojskowe oraz ćwiczenia na które mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się. Uzyskane w czasie ćwiczeń doświadczenie i umiejętności stwarzają możliwość wstąpienia do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR), a w kolejnym etapie do zawodowej służby wojskowej.

      Na okres trwania ćwiczeń, w przypadku osób pracujących zawodowo, pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń urlopu bezpłatnego z zachowaniem wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Natomiast za każdy dzień trwania ćwiczeń wypłacane jest uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego w wysokości ok.: szer. – 91 zł., kpr. – 104 zł., plut. – 107 zł., mł.chor. - 115zł., ppor. - 134zł. „na rękę”.  Jeżeli podane kwoty są niższe od tych, jakie żołnierz mógłby uzyskać ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej przysługuje mu świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie. Oprócz uposażenia żołnierze otrzymują umundurowanie, zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej oraz powrotu, korzystają z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia.

 
      Planowane krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe w Garnizonie Nisko w terminie:

 

 

      Żołnierze rezerwy zainteresowani odbyciem ćwiczeń wojskowych proszeni są o wypełnienie „Wniosku” (załącznik w zakładce materiały do pobrania) i przesłanie go na adres:

 

    
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku

      ul. Kościuszki 2
      37 – 400 Nisko

 

      Informacje można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku w godzinach od. 8.00 do 15.00 oraz telefonicznie 261152840.
   
      Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane, jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia jego złożenia. Powołanie na ćwiczenia odbywa się po osobistym stawieniu się do WKU i odebraniu karty powołania.

  ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCE UTRACONE WYNAGRODZENIE

       Wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy utracone wynagrodzenie, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych reguluje Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej  (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Nr 827 z późn. zm.) a szczegółowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000r. Nr 13 poz. 155).

      W treści Rozdziału 4 przedmiotowego Rozporządzenia dotyczącego postępowania w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego zawarte są informacje mówiące o tym jakie dokumenty powinny stanowić podstawę do wypłaty żołnierzowi rezerwy tego świadczenia pieniężnego po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

      W dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych albo po dniu jego zwolnienia dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ćwiczenia wydaje żołnierzowi zaświadczenie o odbyciu wojskowych. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego wraz z zaświadczeniem o odbyciu ćwiczeń oraz zaświadczeniem, w którym określona została kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu żołnierz składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie otrzymanych dokumentów wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące a następnie przesyła do właściwego terytorialnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego zestawienie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących przewidzianych do zwrotu jednostce samorządu terytorialnego.

      W  związku ze zmianami organizacyjnymi w resorcie Obrony Narodowej, za  wojewódzkie sztaby wojskowe obsługę jako dysponent III stopnia budżetu państwa przyjęły utworzone wojskowe oddziały gospodarcze. Dla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie taką jednostką jest 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie. Jednostka ta jest płatnikiem realizującym wydatki Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.
W związku z powyższym dokumenty wynikające z cytowanego wyżej rozporządzenia , na podstawie których na rachunki bankowe wójta, burmistrza lub prezydenta miasta będą przekazywane środki pieniężne tj. zestawienie wypłaconych żołnierzom świadczeń rekompensujących przewidzianych do zwrotu jednostce samorządu terytorialnego oraz nota księgowa należy przesyłać w dalszym ciągu  do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie ale powinny być one wystawione na jednostkę wojskową:

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
Ul. Krakowska 11b
35-111 Rzeszów,
NIP 5170346645, Regon180690373.

 

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
Kościuszki 2
37-400 Nisko
tel. 261152830
fax. 261152859
wkunisko@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.