Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
 
 
 
Archiwalna strona WKU w Nisku
 
 
 
http://archiwum-nisko.wku.wp.mil.pl/pl/index.html
 
 
 
ARCHIWUM WIADOMOŚCI 
W dniu 20.12.2017r. w garnizonie Nisko z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie opłatkowe w którym uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojska oraz zaproszeni goście.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia: Piotr Jakubowski


Powołanie na turnus I służby przygotowawczej w 2018r.
 
W dniach 12 - 14.12.2017r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku dokonał uroczystego wręczenia kart powołania dla kandydatów którzy rozpoczną 4-miesięczne przeszkolenie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia: Piotr Jakubowski

Zmiana podporządkowania WSzW

 W dniu 08.11.2017r. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyło się oficjalne przekazanie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych w bezpośrednie podporządkowanie Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Kadr MON, Sztabu Generalnego WP oraz szefowie WSzW.
Za dotychczasową współpracę oraz realizację zadań szef SGWP gen. broni dr Leszek Surawski wyróżnił szefów WSzW okolicznościowymi ryngrafami.
 


Tekst: kpt. Wojciech DEĆ


Inauguracja Legii Akademickiej w PWSZ w Tarnobrzegu.
 
W dniu 21 listopada 2017r. studenci PWSZZ w Tarnobrzegu, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w pilotażowym programie Ministerstw: Obrony Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Legia Akademicka spotkali się z przedstawicielem MON. Urząd Ministra Obrony Narodowej reprezentował płk Remigiusz Żuchowski, który przedstawił założenia programu oraz perspektywy dla osób w nim uczestniczących. W spotkaniu uczestniczyli także: koordynator z ramienia Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku oraz kadra dydaktyczna PWSZ.
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia : Paweł CZYŻ
Tekst: mjr Krzysztof JASIŃSKI

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Nisku.

W dniu 11.11.2017 roku w Nisku, odbyły sie obchody 99 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Świętego Józefa, z udziałem kapelana Garnizonu Nisko ppłk. Szczepana MADOŃA. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Plac Wolności, gdzie odbyła się uroczystość. W uroczystości udział wzięły wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował ppłk Leszek Stępień. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku wystawiła Punkt Promocyjny.
 
Zdjęcia: mł. chor. Jan Mitrowicz
Tekst: Piotr Jakubowski
 

Święto 3. Batalionu Inżynieryjnego

W dniu 13.10.2017 r. odbyły się uroczystości Święta 3. Batalionu Inżynieryjnego. Świeto rozpoczeło się mszą w kaplicy garnizonowej  celebrowaną przez ks. ppłk Roberta KRZYSZTOFIAKA i ks. ppłk. Szczepana MADONIA. Następnie na Placu Alarmowym 3 batalionu inżynieryjnego odbył się uroczysty apel i defilada pododdziałów jednostek stacjonujących w garnizonie. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku wystawiła Punkt Promocyjny. 

 
 

Tekst: Piotr JAKUBOWSKI
Zdjęcia: Andrzej KUBIK
 

Ćwiczenia żołnierzy rezerwy

 W dniach 09 - 13 października 2017r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku odbywały się ćwiczenia żołnierzy rezerwy. Szkolenie odbywało się na bazie obiektów garnizonu Nisko.
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Tekst: Piotr JAKUBOWSKI
Zdjęcia: kpt. Jonasz JAGIEŁŁO

Przysięga żołnierzy 3PBOT w Nisku
 
 W dniu 23 września 2017r. w Nisku po zakończeniu 16-dniowego szkolenia podstawowego żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę wojskową.
 
 
 
 
 
Tekst: Piotr JAKUBOWSKI
Zdjęcia:Agnieszka KOPACZ, www.sztafeta.pl

Mistrzostwa WSzW w strzelaniu z pistoletu wojskowego
W dniu 12.09.2017r. żołnierze WSzW w Rzeszowie oraz podległych WKU rywalizowali w zawodach strzeleckich o puchar Szefa WSzW.
W wyniku stojącej na wysokim poziomie rywalizacji osiągnięto następujące wyniki:
Zespołowo:
1 miejsce – WKU w Nisku
2 miejsce – WSzW w Rzeszowie
3 miejsce – WKU w Jarosławiu 
Indywidualnie:
1 miejsce – mjr Tomasz Żyłka
2 miejsce – ppłk Dariusz Brzeżawski
3 miejsce – kpt. Jacek Stańczyk
 
 
 
Zdjęcia: WKU w Nisku/ WSzW Rzeszów


Święto Wojska Polskiego
W dniu 15 sierpnia 2017r. na Placu Wolności w Nisku odbyły się uroczystości związane z Świętem Wojska Polskiego. W uroczystości udział wzięły wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował ppłk Leszek Stępień. Uroczystości na placu zostały poprzedzone uroczystą mszą święta  w Sanktuarium Św. Józefa a następnie pododdziały w szyku zwartym udały się pod pomnik Wdzięczności na Placu Wolności. Zdjęcia: mł. chor. Jan Mitrowicz

Wręczenie skierowań do Szkół Oficerskich i Akademii Wojskowych
W dniu  09.08.2017r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku nastąpiło uroczyste wręczenie skierowań dla osób z terenu administrowanego przez WKU które pozytywnie przeszły egzaminy wstępne i zostały przyjęte na pierwszy rok studiów w uczelniach wojskowych jako kandydaci na żołnierzy zawodowych.


Tekst i Zdjęcia: Piotr JAKUBOWSKI

Powołanie na turnus III służby przygotowawczej w 2017r.

W dniach 03 i 04.08.2017r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku dokonał uroczystego wręczenia kart powołania dla kandydatów którzy rozpoczną 4-miesięczne przeszkolenie.
 Tekst i Zdjęcia: Piotr JAKUBOWSKI

101 Jubileusz kombatanta

W dniu 26 lipca kapitan w st. spocz. Władysław Szpyt obchodził 101. rocznicę urodzin. Jubilat to żołnierz Września 1939 r.,  Armii Krajowej oraz wieloletni prezes tarnobrzeskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku ppłk Leszek Stępień złożył  Jubilatowi serdeczne życzenia dalszych lat życia w zdrowiu. 


Tekst i Zdjęcia: Piotr JAKUBOWSKI


Pierwsze powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej

        W dniach 30-31 maja 2017 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku wręczono pierwsze karty powołania dla żołnierzy rezerwy powołanych do terytorialnej służby wojskowej. Powołani żołnierze wcześniej zapoznali się z warunkami i przebiegiem służby w OT, zostali pozytywnie zarekomendowani przez komisję wewnętrzną WKU z udziałem przedstawiciela batalionu obrony terytorialnej oraz przeszli pozytywnie badania w wojskowej pracowni psychologicznej w Rzeszowie.

Zdjęcie:Andrzej Kubik

Tekst: mjr Krzysztof Jasiński


Obchody 72 Rocznicy Bitwy pod Kuryłówką

W dniu 7  maja 2017 roku w Kuryłówce odbyły się uroczyste obchody 72 rocznicy zwycięskiej bitwy podziemia niepodległościowego z oddziałami NKWD. Na zaproszenie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Fundacji Kazimierza Wielkiego a także władz województaw i powiatu na uroczystości przybył Dyrektor Generalny Monisterstwa Obrony Narodowej Pan Bogdan Ścibut. W uroczystościach uczestniczyła także kierownicza kadra jednostek wojskowych i instytucji Garnizonu Nisko. Po Mszy Świętej w intencji partyzantów celebrowanej w kościele pw. św. Józefa w Tarnawcu delegacje uczestniczące w uroczystościach złożyły wieńce pod tablicą pamiątkową przy kościele oraz na grobach partyzanckich na parafialnym cmentarzu.

Zdjęcia: st. szer. Bartłomiej Maziarz, GOK Kuryłówka

Tekst: mjr. Krzysztof JASIŃSKI


 Targi edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych powiatu niżańskiego

W dniu 26.04.2017r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku wystawiła stoisko promocyjne wszelkich form służby wojskowej na siódmych targach edukacyjnych powiatu niżańskiego.

Tekst i Zdjęcia: Piotr JAKUBOWSKI


Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych

    W dniu 21.04.2017 r. odbyły się uroczystości Święta Wojsk Inżynieryjnych. Święto rozpoczeło się mszą w kaplicy, następnie odbył się uroczysty apel i defilada pododdziałów jednostek stacjonujących w garnizonie Nisko. W uroczystej zbiórce, oprócz żołnierzy i pracowników, udział wzięli Dowódca 21 BSP płk Ryszard PIETRAS, przedstawiciele władz samorządowych, Komendanci Policji i Straży Pożarnej, a także młodzież ze szkół o profilu wojskowym. Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczenia, między innymi Gwiazdę Iraku żołnierzowi rezerwy. W trakcie uroczystości można było zapoznać się ze sprzętem inżynieryjnym znajdującym się w jednostkach i spróbować wojskowej grochówki. 

Tekst i Zdjęcia: Piotr JAKUBOWSKI

 


Powołanie na turnus II służby przygotowawczej w 2017r.  - 18-19.04.2017r.


       W dniach 18-19.04.2017r. komisja wewnętrzna wyznaczona rozkazem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nisku dokonała oceny kandydatur osób które zgłosiły wnioski o powołanie na turnus II do Służby Przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych. Zgłosiło się na rozmowy 62 kandydatów. Komisja po wnikliwej analizie dokumentów oraz rozmowach indywidualnych z kandydatami dokonała rekomendacji dla 53 osób.

       Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku dokonał uroczystego wręczenia kart powołania dla kandydatów którzy w dniach 04-05.05.2017r. rozpoczną 4-miesięczne przeszkolenie. Warto nadmienić iż 35 z nich będzie pełnić służbę w 16 batalionie saperów w Nisku który pierwszy raz w historii będzie przygotowywał kandydatów do służby zawodowej.

Tekst: mjr Krzysztof JASIŃSKI

Zdjęcia: Andrzej KUBIK


 Otwarte spotkanie z Dowódctwem 3PBOT z kandydatami do terytorialnej służby wojskowej - 29.03.2017r.


       W dniu 29.03.2017r. w Auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się otwarte spotkanie Dowódctwa 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej z osobami zainteresowanymi powołaniem do terytorialnej służby wojskowej w batalionie który zostanie utworzony w garnizonie Nisko.

       Dowódctwo Brygady reprezentował Szef Sztabu ppłk dypl. Artur BARAŃSKI, który przedstawił najistotniejsze aspekty tworzenia struktur batalionu OT w Nisku oraz zasady pełnienia służby terytorialnej. Spotkanie cieszyło się  dużym zainteresowaniem - uczestniczyło ponad 300 osób z powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, leżajskiego i kolbuszowskiego. Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawiła Punkt Promocyjny oraz przyjmowane były wnioski kandydatów do służby w OT.

Tekst: mjr Krzysztof JASIŃSKI
Zdjęcia: Andrzej KUBIK

 

Narada służbowa z Sekretarzami Powiatowych Komisji Lekarskich - 02.02.2017r.      

W dniu 02.02.2017r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku odbyła się narada służbowa z udziałem Sekretarzy Powiatowych Komisji Lekarskich z terenu administrowanego przez WKU. Tematem narady było zabezpieczenie funkcjonowania Komisji Lekarskich oraz udział przedstawicieli Wojskowego Komendanta Uzupełnień w trakcie Kwalifikacji Wojskowej w 2017 roku ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz ustaleń organizacyjnych.

Tekst: mjr Krzysztof JASIŃSKI

Zdjęcia: Andrzej KUBIK


Szkolenie osób do zakładania ewidencji na Kwalifikacji Wojskowej w 2017r. - 01.02.2016r.

 

      W dniu 01.02.2017r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku odbyło się szkolenie osób zatrudnionych przez Starostów powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego oraz Prezydenta Miasta Tarnobrzega do zakładania ewidencji wojskowej podczas Kwalifikacji Wojskowej w 2017r.

     Szkolenie prowadził zespół wydzielony z wydziału rekrutacji wspomagany innymi specjalistami z Komendy. W trakcie szkolenia nauczono osoby przygotowywania wojskowych dokumentów tożsamości a także wprowadzania danych osobowych do systemu informatycznego.

Tekst: mjr Krzysztof JASIŃSKI

Zdjęcia: Andrzej KUBIK


Obchody Święta Niepodległości - 11.11.2016r.

W dniu 11 listopada 2016r. na Placu Wolności w Nisku odbyły się uroczystości związane z 98. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości udział wzięły wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował ppłk Leszek Stępień. Uroczystości na placu zostały poprzedzone uroczystą mszą święta za Ojczyznę w Sanktuarium Św. Józefa a następnie pododdziały w szyku zwartym udały się pod pomnik Wdzięczności na Placu Wolności.

 

Tekst: Andrzej KUBIK 
Zdjęcia: Paweł CZYŻ


W dniu 27 października 2016r. w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

 

Święto TOAW zostało ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej na dzień 27 października. Ustanowienie tego Święta wiąże się z datą 27.10.1918 roku tj. podpisania „Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej” która to ustawa powoływała Okręgowe Komendy Uzupełnień i Powiatowe Komendy Uzupełnień będące pierwszymi Terenowymi Organami Administracji Wojskowej w Odrodzonej Polsce.

Część oficjalną poprzedziła Msza Święta w kościele pw. św. Floriana w intencji żołnierzy i pracowników TOAW celebrowana przez Biskupa Diecezji Sandomierskiej ks. bp. dr Krzysztofa NITKIEWICZA.

 Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dr inż. Mariusz STOPA przy asyście władz samorządowych wręczył odznaczenia przyznane Postanowieniem Prezydenta RP dla kadry i pracowników TOAW województwa podkarpackiego. Wreczone zostały także medale "Za zasługi dla obronności kraju" nadane przez Ministra Obrony Narodowej rodzicom, których  troje lub więcej dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Tekst: mjr Krzysztof JASIŃSKI
Zdjęcia: Konrad DŁUGOPOLSKI, Piotr JAKUBOWSKI


Święto 3. Batalionu Inżynieryjnego

W dniu 07.10.2016 r. odbyły się uroczystości Święta 3. Batalionu Inżynieryjnego i 5 - ta rocznica utworzenia batalionu. Świeto rozpoczeło się mszą celebrowaną przez proboszcza parafii wojskowej w garnizonie Nisko ks. ppłk. Szczepana MADONIA  oraz proboszcza parafii św. Józefa w Nisku ks. kanonika Franciszka GRELĘ. Następnie na Placu Alarmowym 3 batalionu inżynieryjnego odbył się uroczysty apel i defilada pododdziałów jednostek stacjonujących w garnizonie.

Podczas Uroczystości Święta 3. Batalionu Inżynieryjnego WKU w Nisku wystawiło Punkt Promocyjny.

 Tekst i Zdjęcia: Piotr JAKUBOWSKI
 

Szkolenie - 16.09.2016r.

W dniu 16.09.2016 r. na bazie WKU w Nisku odbyło się szkolenie osób zajmujących się w Wojskowych Komendach Uzupełnień WSzW w Rzeszowie problematyką: świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony oraz ewidencją wojskową środków transportowych i maszyn.

 
 

Tekst: Władysław Pawusiak
Zdjęcia: Andrzej KUBIK

Pożegnanie kpt. Krzysztof Baran - 14.09.2016r.

W dniu 14.09.2016r. odbyło sie pożegnanie kpt. Krzysztof Baran, odchodzącego do dyspozycji WKU w Rzeszowie.


Tekst i zdjęcia: Andrzej KUBIK

Mistrzostwa WSzW w Rzeszowie w strzelaniu z PW

W dniu 12.09.2016 r. na OSPWL Dęba przeprowadzono szkolenie strzeleckie dla żołnierzy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień.
W ramach zajęć przeprowadzono: Strzelanie kwalifikacyjne Nr 1 – na celność i skupienia oraz strzelanie kwalifikacyjne z PW. Zajęcia połączono z zawodami strzeleckimi w ramach „Mistrzostw WSzW w Rzeszowie w strzelaniu z PW”.

 Celem zajęć  było doskonalenie umiejętności strzeleckich żołnierzy oraz popularyzacja sportu strzeleckiego. Zawody sprzyjały także integracji, wymianie informacji z zakresu dydaktyki strzelania i technik strzeleckich. W zawodach wzięły udział najlepsze drużyny strzeleckie z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Wojskowych Komend Uzupełnień.

W wyniku sportowej rywalizacji zajęto następujące miejsca:
w klasyfikacji indywidualnej:
I – miejsce kpt. Krzysztof BARAN
II - miejsce mjr Tomasz ŻYŁKA
III - miejsce ppłk Dariusz KAMINIÓW
 
w klasyfikacji drużynowej drużyny:
I – miejsce WKU w Rzeszowie
II - miejsce WKU w Nisku
III - miejsce WSzW w Rzeszowie 

Tekst : Katarzyna RACHWAŁWręczenie Decyzji o powołaniu na III trunus Służby Przygotowawczej.

  W dniach  16.08.2016r. oraz 17.08.2016r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku nastąpiło uroczyste wręczenie decyzji - Kart Powołania na III trunus Służby Przygotowawczej w 2016r. 
Po 2 dniowych rozmowach z 68 kandydatami którzy złożyli wnioski w powyższej sprawie oraz pozytywnie przeszli badania psychologiczne, Komisja Rekomendująca przedstawiła Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wykaz 64 osób które spełniają wszystkie predyspozycje do powołania. Po wszechstronnej analizie predyspozycji oraz motywacji kandydatów Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku podjał decyzję w sprawie rozpoczęcia w dniach 06 oraz 07 września 2016r. w stosunku do 33 kandydatów (w tym 6 kobiet) spełniających najwyższe kryteria do odbycia Służby Przygotowawczej a nastepnie wyznaczenia na stanowiska w Narodowych Siłach Rezerwowych w Jednostkach Wojskowych. Tekst: mjr Krzysztof JASIŃSKI
Zdjęcia: Piotr JAKUBOWSKI


Wręczenie skierowań do Szkół Oficerskich i Akademii Wojskowych

W dniu  04.08.2016r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku nastąpiło uroczyste wręczenie skierowań dla osób z terenu administrowanego przez WKU które pozytywnie przeszły egzaminy wstępne i zostały przyjęte na pierwszy rok studiów w uczelniach wojskowych jako kandydaci na żołnierzy zawodowych.
Zgodnie z decyzjami Dyrektora Departamentu Kadr MON w roku akademickim 2016/2017 studia w Wojskowej Akademii Technicznej na pierwszym roku rozpocznie 5 kandydatów na żołnierzy zawodowych ( w tym 2 kobiety), w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu na pierwszym roku rozpocznie 6 kandydatów na żołnierzy zawodowych (w tym 1 kobieta), zaś w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 
na pierwszym roku rozpocznie 1 kandydat na żołnierza zawodowego.

Tekst: mjr Krzysztof JASIŃSKI
Zdjęcia: mjr Daniel CHMIELOWIEC


Święto Wojska Polskiego

W dniu 12 sierpnia 2016r.  z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego odbyła się msza w Kaplicy Garnizonowej. 
Po nabożeństwie  na Placu Alarmowym 3 batalionu inżynieryjnego odbyła się Uroczysta zbiórka Jednostek Wojskowych Garnizonu Nisko. Wojskowy Komendant Uzupełnień z Dowódcą Garnizonu złożyli kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi walkę żołnierzy Wojska Polskiego.W  uroczystościach udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych z administrowanego terenu oraz zaproszeni goście.
Podczas Uroczystości Święta Wojska Polskiego WKU w Nisku wystawiło Punkt Promocyjny.
Tekst i zdjęcia: Piotr JAKUBOWSKI


Jubileusz setnych urodzin
Mieszkaniec Tarnobrzega kapitan Władysław SZPYT żołnierz Polskiej Wojny Obronnej 1939 r. w szeregach 24 Dywizji Piechoty Armii a następnie żołnierz Armii Krajowej
Inspektoratu Tarnobrzeg obchodził w miesiącu lipcu jubileusz setnych urodzin. Za aktywną działalność społeczną w środowisku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uhonorowany medalem „Pro Patria”.
         Z tej okazji jubilatowi w dniu 10.08.2016 r. złożyli uroczystą wizytę  Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dr inż. Mariusz STOPA,  Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Nisku ppłk Leszek STĘPIEŃ wraz z przedstawicielami Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.


Tekst i zdjęcia: Piotr JAKUBOWSKI


Szkolenie z ochrony obiektów - 30.06.2016r.

W dniu 30 czerwca 2016 roku na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku odbyło się Szkolenie z pozorowanym naruszeniem systemu ochrony z udziałem służb ochronych SUFO oraz całego stanu osobowego WKU w Nisku.

Celem szkolenia było praktyczne doskonalenie procedur w sytuacji działania pod przymusem a także sprawdzenie działania sił ochrony oraz Policji w sytuacji napadu na pracownika ochrony.

 


Mistrzostwa WSzW w Rzeszowie w badmintonie - 16.06.2016r..

W dniu 16.06.2016r. drużyna WKU w Nisku brałą udział w Mistrzostwach WSzW w Rzeszowie w badmintonie które współorganizował WSzW Rzeszów z Podpkarpackim Związkiem Badmintona.

W wyniku zaciętej rywalizacji WSzW Rzeszów oraz 6 Wojskowych Komend Uzupełnień Mistrzostwa WSzW w Rzeszowie wygrała drużyna WKU w Nisku w składzie:

  • mjr Daniel CHMIELOWIEC
  • kpt. Mariusz GRUNT

Klasyfikacja drużynowa:

    1. WKU w Nisku
    2. WKU w Mielcu
    3. WKU w Jarosławiu

Pozostała klasyfikacja
a) w grze pojedynczej

    mjr Daniel CHMIELOWIEC (WKU w Nisku) 
    kpt. Mariusz GRUNT (WKU w Nisku) 
    ppor. Maciej STAROŃ (WKU w Mielcu)

b) w grach podwojnych (debel):

    mjr Daniel CHMIELOWIEC, kpt. Mariusz GRUNT (WKU w Nisku) 
    mjr Krzysztof DEPA, kpt. Tomasz MAZUR (WKU w Jarosławiu)
    mjr Robert BAJORSKI, ppor. Maciej STAROŃ (WKU w Mielcu)

 


Szkolenie strzeleckie - 16.05.2016r.

W dniu 16.05.2016 r.  Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku w ramach doskonalenia kondycji strzeleckiej kadry zawodowej WSzW w Rzeszowie oraz WKU, uczestniczył w strzelaniu przygotowawczym do strzelania bojowego B1 z PW do celów ukazujących się oraz strzelania kwalifikacyjnego z PW.
Zajęcia miały na celu m. in. wyłonienie, spośród szkolonych, reprezentacji strzeleckiej do zawodów sportowych z PW.

W ramach szkolenia prowadzono punkty nauczania:
- łączne czynności do strzelania bojowego B1 z PW;
- budowa, przeznaczenie i posługiwanie się maską przeciwgazową MP-6;
- budowa i rzut granatem szkolnym F1.

 


Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Nisku - 03.05.2016r.

 

W dniu 3 maja 2015r. na Placu Wolności w Nisku odbyły się uroczystości z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstutucji 3 maja. W uroczystości udział wzieły wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko. Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował ppłk Leszek Stępień. Uroczystości na placu zostały poprzedzone uroczystą mszą święta w Sanktuarium Św. Józefa a następnie pododdziały w szyku zwartym udały się pod pomnik Wdzięczności na Placu Wolności.

 


 Święto Wojsk Inżynieryjnych - 22.04.2016r.
 

Wojskową Komendę Uzupełnień reprezentował ppłk Leszek Stępień , 16 Batalion Saperów  ppłk Marian Szymula, 3 Batalion Inżynieryjny  ppłk Zbigniew Drożdżewski, 3 Kompania Regulacji Ruchu kpt. Sebastian Sołtysek.

Ponadto na uroczystości zostali zaproszeni: Szef Oddziału Zagrożeń Niemilitarnych Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego płk dr Artur Talik, zastępca dowódcy 21 Brygady płk Jarosław Mokrzycki, poseł na Sejm RP Rafał Weber, dyrektor HSW Antoni Rusinek, przedstawiciele służb mundurowych oraz władze samorządowe.

 

 


Obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski

W dniu 19 kwietnia 2016r. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku brał udział w Obchodach 1050 Rocznicy Chrztu Polski w Powiecie Niżańskim. Obchody rozpoczęła uroczysta msza w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku. Po Mszy ŚW. uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, gdzie odbyła się część artystyczna obchodów, którą przygotowali nauczyciele i uczniowie niżańskiego Liceum.

 


Obchody 76-rocznicy Zbrodni Katyńskiej - 12.04.2016r.

 W dniach 12-13 kwietnia 2016 Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku brał udział w obchodach 76-rocznicy Zbrodni Katyńskiej . Obchody  zainaugurowała Msza Św. w Sanktuarium Św.  Józefa w Nisku w intencji ofiar zbrodni Katyńskiej.  Następnie ppłk Leszek Stępień wraz ppłk Zbigniewem Drożdżewskim oraz Proboszczem Parafii Wojskowej w Nisku ppłk Szczepanem Madoń złożyli kwiaty przy Tablicy Katyńskiej.

 


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 01.03.2016r.

 

Dnia 1 marca 2016r. w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych delegacja Garnizonu Nisko uczciła pamięć składając wiązankę kwiatów i zapalając znicze na mogile kpt. Józefa ZADZIERSKIEGO ps. „WOŁYNIAK” w miejscowości Tarnawiec. 

 


Udział w Odprawie rozliczeniowo - zadaniowej 2015 rok. - 14.01.2016r.

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Leszek STĘPIEŃ wraz z Zastępcą Komendanta - Szefem Wydziału mjr Danielem CHMIELOWCEM w dniu 14.01.2016r. wzięli udział w Odprawie rozliczeniowo ?  zadaniowej za rok 2015 w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie. 
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk dypl. Zbigniew WINIARSKI wręczył patenty oficerskie żołnierzom rezerwy. 
Wśród mianowanych był żołnierz rezerwy z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Nisku ppor. Sebastian GĘBALA.

W trakcie odprawy podsumowano współzawodnictwo w sporcie powszechnym na szczeblu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku odniosła ogromny sukces zajmując po zaciętej rywalizacji I miejsce w klasyfikacji drużynowej wyprzedzając Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz WKU w Jaśle.
W klasyfikacji indywidualnej:
I miejsce zdobył mjr Daniel CHMIELOWIEC (WKU w Nisku), 
II miejsce mjr Krzysztof DEPA (WKU w Jarosławiu) , 
III miejsce kpt. Łukasz JAGIEŁŁO (WKU w Jaśle).

 

Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Nisku

W dniu 3 maja 2015r. na Placu Wolności w Nisku odbyły się uroczystości z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstutucji 3 maja. W uroczystości udział wzieły wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko oraz delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień. Uroczystości na placu zostały poprzedzone uroczystą mszą święta w Sanktuarium Św. Józefa a następnie pododdziały w szyku zwartym udały się pod pomnik Wdzięczności na Placu Wolności.

 

        Pod pomnikem w części oficjalnej nastąpiły przemówienia okolicznościowe władz samorządowych. Uroczystość zakończył Apel Pamięci po czym delegacje zakładów pracy, urzędów i organizacji złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności.

    

Tekst: Andrzej Kubik

Zdjęcia: Piotr Niemiec


Targi Edukacyjne w Nisku

 

W dniu 28.04.2015r. delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień wspólnie z żołnierzami 16 batalionu saperów uczestniczyła w Targach Edukacyjnych Powiatu Niżańskiego. W ramach Targów zostało wystawione stanowisko promocyjne z ofertą szkolnictwa wojskowego skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazialnych.

Tekst: Andrzej Kubik

Zdjęcia: st.szer. Paweł StecObchody 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Nisku

 

W dniu 3 maja 2014r. na Placu Wolności w Nisku odbyły się uroczystości z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstutucji 3 maja. W uroczystości udział wzieły wyznaczone pododdziały z jednostek Garnizonu Nisko oraz delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień. Uroczystości na placu zostały poprzedzone uroczystą mszą święta w Sanktuarium Św. Józefa a następnie pododdziały w szyku zwartym udały się pod pomnik Wdzięczności na Placu Wolności.

        Pod pomnikem w części oficjalnej nastąpiły przemówienia okolicznościowe władz rządowych i samorządowych. Uroczystość zakończył Apel Poległych po czym delegacje zakładów pracy, urzędów i organizacji złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wdzięczności.

 

Uroczyste spotkanie Wielkanocne w Garnizonie Nisko

W dniu 17.04.2014r. o godz. 12.00 w 3 batalionie inżynieryjnym w Nisku odbyło się uroczyste spotkanie Wielkanocne. Gospodarzem uroczystości był Dowódca Garnizonu Nisko  – ppłk Zbigniew DROŻDZEWSKI.
 Na uroczystość zostali zaproszeni:
 Rodzina poległego żołnierza na misji w Afganistanie kpr. Michała  KOŁKA Rodzina poległego żołnierza na misji w Afganistanie sierż. Łukasza KRAWCA Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku – ppłk Leszek STĘPIEŃ Dowódca  16 Tczewskiego batalionu saperów w Nisku – ppłk Marian SZYMULA Kapelan Garnizonu Nisko – ks. mjr Robert KRZYSZTOFIAK przedstawiciele służb mundurowych Straży Pożarnej i Policji oraz Władze Samorządowe  Kadra i pracownicy wojska z Jednostek Wojskowych i WKU w Nisku.

 
 
Tekst i fot. Piotr Jakubowski

NABÓR NA III TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH


TERMIN SZKOLENIA od 02 września 2014r. do 19 grudnia 2014r.

            Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku w dniach od 01.07.2014r. do 31.07.2014r. przyjmuje wnioski o powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych  na miesiąc wrzesień 2014r. Wniosek  do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania.

           O powołanie do pełnienia służby przygotowawczej może ubiegać się osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednia zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej 18 lat, wykształcenie co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. 

   Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
- kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, prawa jazdy, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu;
- kopię dowodu osobistego.

         Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy z uwzględnieniem limitu miejsc. Po otrzymaniu limitu powołania nie wcześniej jak na 14-30 dni przed terminem rozpoczęcia  szkolenia  Wojskowy Komendant Uzupełnień wysyła listownie wezwanie na rozmowę kwalifikacyjną.

Mistrzostwa WSzW Rzeszów w sporcie powszechnym "Biegi na orientację".

       W dniu 11.03.2014r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku zorganizowała Mistrzostwa WSzW Rzeszów w Biegu na orintacje. Na trasie biegu o długości 4 km zostało rozstawionych do odnalezienia 7 punktów kontrolnych. Zawody zostały przeprowadzone w lesie przyległym do strzelnicy garnizonowej Nisko-Moskale.

     W kategorii indywidualnej najlepszy czas uzyskał kpt Krzysztof DEPA (WSzW Rzeszów), drugi był ppłk Tadeusz HOMA (WKU w Jarosławiu) a trzeci był kpt Mariusz GRUNT (WKU w Nisku). W kategorii drużynowej pierwsze miejsce zajeło WSzW Rzeszów, drugie WKU w Jarosławiu a trzecie WKU w Nisku.


Uroczyste przekazanie obowiązków służbowych

W dniu 07.01.2014r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Szefa Wydziału - Zastępcy Komendanta w obecności Komendanta WKU ppłk Leszka STĘPNIA.

Rozkazem personalnym Szefa IWsp SZ dniem 01.01.2014r. wyznaczony na stanowisko został mjr Daniel CHMIELOWIEC. 

W uroczystości udział wzięli kadra i pracownicy WKU.

Tekst: PiotrJAKUBOWSKI

 


W  rocznicę tragicznej śmierci pięciu żołnierzy 20 BZ wykonującej zadania w ramach PKW Afganistan w dniu 21.12.2013r. w Kościele Parafialnym w Jelnej odbyły się uroczystości rocznicowe poległego sierż. Łukasza KRAWCA.

W Mszy Świętej oraz uroczystym złożeniu wieńca na grobie naszego Kolegi uczestniczył, Komendant Garnizonu Jarosław mjr Dariusz TYL, Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku mjr Krzysztof JASIŃSKI, żołnierze Garnizonu Jarosław, rodzina, koledzy i lokalna społeczność.


Tekst: Piotr JAKUBOWSKI


Uroczyste wręczenie Decyzji o powołaniu do Służby Przygotowawczej.

        W dniach 16 i 23 grudnia 2013r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Nisku nastąpiło uroczyste wręczenie decyzji o powołaniu na I trunus Służby Przygotowawczej w 2014r. Po 2 dniowych rozmowach z 126 kandydatami którzy złożyli wnioski w powyższej sprawie, Komisja Rekomendująca przedstawiła Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wykaz 25 osób które spełniają wszystkie predyspozycje do stanowisk wNarodowych Siłach Rezerwowych w Jednostkach Wojskowych na administrowanym terenie. W wyniku dalszej procedury decyzje o powołaniu na turnus rozpoczynający się w dniu 08 i 09 .01.2014r. otrzymało 10 osób (w tym 4 panie).

   Tekst: Wioletta MAZIARSKA


 

Uroczysta Wigilia w Garnizonie Nisko

W dniu 18.12.2013r. o godz. 11.00 w 3 batalionie inżynieryjnym w Nisku odbyła się uroczysta Wigilia. Gospodarzem uroczystości był Dowódca Garnizonu Nisko  – ppłk Zbigniew DROŻDZEWSKI.
Na uroczystość zostali zaproszeni:

Poseł na Sejm RP - Renata BUTRYN
Rodzina poległego żołnierza na misji w Afganistanie kpr. Michała  KOŁKA
Rodzina poległego żołnierza na misji w Afganistanie sierż. Łukasza KRAWCA
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku – ppłk Leszek STĘPIEŃ
Dowódca  16 Tczewskiego batalionu saperów w Nisku – ppłk Marian SZYMULA
Kapelan Garnizonu Nisko – ks. mjr Robert KRZYSZTOFIAK
przedstawiciele służb mundurowych Straży Pożarnej i Policji oraz Władze Samorządowe
Kadra i pracownicy wojska z Jednostek Wojskowych i WKU w Nisku.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku
Kościuszki 2
37-400 Nisko
tel. 261152830
fax. 261152859
wkunisko@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.